Chính sách vận chuyển

Nội Thất Gỗ Tự Nhiên LHQ vận chuyển tận nơi cho khách hàng tại Hà Nội cũng như các tỉnh trong bán kính < 200km tính từ Hà Nội

Khách hàng xa hơn được Nội Thất Gỗ Tự Nhiên LHQ vận chuyển hàng đến các đầu mối xe vận chuyển đi đến nơi khách hàng nhận hàng.

Với đơn hàng cần gấp khách hàng và Nội Thất Gỗ Tự Nhiên LHQ sẽ thỏa thuận chi phí để gọi xe ngoài đáp ứng nhu cầu nhận hàng.